Dom prefabrykowany #TB/01

Powierzchnia użytkowa [m2]

103.36

Powierzchnia zabudowy [m2]

125.02

Wysokość w kalenicy [m]

5.41

Cena zawiera

 • projekt techniczny niezbędny do prowadzenia budowy
 • nadzór nad pracami przez kierownika budowy
 • nadzór ciągły i prowadzenie budowy przez inżyniera budowy
 • gwarancje producenckie i materiałowe
 • roboty ziemne (wykonanie wykopu wraz z zagospodarowaniem urobku w obrębie działki)
 • wykonanie i zagęszczenie podbudowy (przy standardowych warunkach geotechnicznych)
 • odbiór techniczny wskaźnika zagęszczenia podbudowy
 • płyta fundamentowa gr.20cm (izolacja pozioma i pionowa XPS płyty, instalacja wod-kan w obrębie fundamentu, betonowa płyta fundamentowa)
 • prefabrykowane ściany żelbetowe gr.16cm (w ścianach przygotowane peszle i puszki pod rozprowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz bruzdy pod instalacje cwu/co)
 • ściany działowe z bloczka gipsowego gr. 10cm
 • drewniana więźba dachowa pokryta szarą blachą na rąbek wraz z pełnym orynnowaniem

Cena nie zawiera

 • garażu, betonowego zadaszenia wokół domu
 • geodezyjnego wytyczenia budynku
 • drenażu opaskowego wokół budynku
 • dodatkowych prac ziemnych
 • projektu architektonicznego do uzyskania PNB w 3egz.
 • opinii geotechnicznej działki
 • wywozu śmieci z budowy
 • zaplecza sanitarnego (sanitariat) dla pracowników
 • prądu niezbędnego do rozpoczęcia prac budowlanych

Zakres czynności

 • wykonanie i dostarczenie badań geologicznych działki celem weryfikacji warunków gruntowych
 • dostarczenie kopii zgłoszenia/pozwolenia na budowę
 • zgłoszenie rozpoczęcia robót w stosownym oddziale nadzoru budowalnego
 • geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
 • zapewnienie drogi dojazdowej
 • zapewnienie wszelkich pozwoleń na przejazd ciężkich maszyn (do 24ton) po drogach dojazdowych do budowy

Karta produktu

Galeria