Odra Tower

Zrealizowane budowy
Wrocław
Inwestor: Gant Development
Wykonane roboty

Referencje

Firma wykonała zakres powierzonych jej prac w całości, zgodnie z terminem i zakresem określonym w umowie. Wszystkie roboty zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną. Firma wykonywała prace polegające na wykonaniu robót w zakresie konstrukcji żelbetowej stanu surowego budynku na łączną kwotę netto 14.104.718,95 PLN.

Budopol Wrocław S.A.

Zobacz inne budowy