Biurowiec Nicolas Business Center

Zrealizowane budowy
Wrocław
Inwestor: PB Inter-System
Czas realizacji: 04/2014
- 12/2015
Wykonane roboty

Referencje

Firma TECHNOBUD wykonywała prace polegające na kompleksowym wykonaniu w zakresie robocizny, materiału i sprzętu robót żelbetowych, bezpowłokowej hydroizolacji strukturalnej tzw. białej wanny dla części podziemnej dostawy i montażu prefabrykowanych biegów schodowych i wykonanie konstrukcyjnych robót murarskich dla realizacji inwestycji na łączną kwotę netto w wysokości 9 312 377 PLN. Firma TECHNOBUD wykonała zakres powierzonych jej prac w całości, zgodnie z terminem i zakresem określonym w umowie. Wszystkie roboty zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną.

ISB Budownictwo

Zobacz inne budowy