Osiedle mieszkaniowe Trzy Kolory

Zrealizowane budowy
Kraków
Inwestor: IMS Budownictwo
Wykonane roboty

Wykonanie pełnego zakresu robót stanu surowego, instalacje i wykończenie w budynku stanowiącym II-gi etap budowy Osiedla Trzy Kolory w Krakowie w ilości 55 mieszkań w stanie do odbioru „pod klucz”.

Referencje

(Etap II) Jako Generalny Wykonawca firma TECHNOBUD Nowy Sącz wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy i profesjonalną koordynacją prac podwykonawców co pozwoliło na wykonanie robót terminowo i zgodnie z wymaganiami jakościowymi. Kwota wynagrodzenia końcowego za wykonane roboty wynosiła około 9 800 000 zł netto. Z dużą przyjemnością rekomenduję firmę TECHNOBUD Nowy Sącz jako profesjonalnego, rzetelnego i terminowego wykonawcę kompleksowych robót budowlanych.

IMS Budownictwo

Zobacz inne budowy