Osiedle Trzy Kolory w Krakowie (etap I)

Zrealizowane budowy
Wykonane roboty

Referencje

Jako Generalny Wykonawca firma TECHNOBUD Nowy Sącz wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy i profesjonalną koordynacją prac podwykonawców co pozwoliło na wykonanie robót terminowo i zgodnie z wymaganiami jakościowymi. Kwota wynagrodzenia końcowego za wykonane roboty wynosiła około 20 700 000 zł netto. Z dużą przyjemnością rekomenduję firmę TECHNOBUD Nowy Sącz jako profesjonalnego, rzetelnego i terminowego wykonawcę kompleksowych robót budowlanych.

IMS Budownictwo

Zobacz inne budowy