Monolityzacja prefabrykatów - projekt realizowany ze środków UE

Nasza firma uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Podziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne na realizację projektu pt. „Wdrożenie technologii wznoszenia budynków z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających monolityzację prefabrykatów”.

Celem projektu jest wdrożenie do działalności TECHNOBUD Nowy Sącz Sp. z o.o. Sp. K. nowej technologii wytwarzania polegającej na wznoszeniu budynków z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających monolityzację elementów prefabrykowanych na budowie. Planowanym efektem będzie możliwość świadczenia przez TECHNOBUD Nowy Sącz Sp. z o.o. Sp. k. innowacyjnej usługi w postaci wznoszenia budynków z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających monolityzację elementów prefabrykowanych na budowie.

Wartość projektu:   14 804 150,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  5 150 169,67 PLN